REGION/KGHM. Czy arsenem zatruwani są tylko głogowianie?

Wracamy do sprawy bardzo wysokiego stężenia trującego arsenu w Zagłębiu Miedziowym. Przypomnijmy, że w Głogowie norma zawartości tego pierwiastka w powietrzu przekroczona jest o ponad 250 procent. Co jednak z pozostałymi miastami regionu? Sprawdzaliśmy z kamerą.