LUBIN. Święto „Akademii Życia”

Nową siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowych „Akademia Życia”, otwarto przy ulicy Odrodzenia w Lubinie. Znajdzie się w nim miejsce dla 30 dorosłych osób niepełnosprawnych. Nowy ośrodek jest dwukrotnie większy, od poprzedniego.