JAWOR. Potyczki ortograficzne

Język polski jest dobrem narodowym i dbanie o jego czystość jest obowiązkiem każdego. Swoje umiejętności będzie można sprawdzić podczas dyktanda, które odbędzie się w Jaworze. A jak jaworzanie radzą sobie z ortografią? – sprawdzał Darek Kwaśny.