PROCHOWICE. Pożar nieużytków w Lisowicach

W Lisowicach, koło Prochowic spłonęło około 2 ha jałowizny. Przyczyna pożaru jest nieznana.