KGHM. Chcą podwyżek

Uaktualnią Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy KGHM. Zmienią dotychczas obowiązującą tabelę płac oraz będą rozmawiać o wprowadzeniu do układu nowych stanowisk. Strony ZUZP spotkały się, by ustalić przebieg zmian.