LUBIN. Przebiegną po koronie „Żelaznego Mostu”

Po raz pierwszy w historii będzie można pobiegać po koronie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”. Wszystko w szczytnym celu, by pomóc 4-letniemu Dawidowi Witczakowi z Rudnej. Organizatorzy biegu zapraszają wszystkich do udziału w imprezie.