GMINA LUBIN. Śmieci po nowemu

Od początku września obowiązywać będzie nowy system gospodarki odpadami w gminie Lubin. Odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami -oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu, które zostaną udostępnione, po ich uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady.