CHOCIANÓW. Uczcili rocznicę przesiedlenia Łemków

Zapłonęła łemkowska watra. Ognisko rozpalił najstarszy mieszkaniec Michałowa. Przed tablicą upamiętniającą przesiedlenie Łemków delegacje złożyły kwiaty To 35. Łemkowska Watra na Obczyźnie.