ZŁOTORYJA. Będzie nowe muzeum

Miasto złota będzie miało muzeum z prawdziwego zdarzenia. W Złotoryi powstanie dużo większe muzeum niż to, które można było zwiedzać do tej pory. Muzeum Regionalne, bo taką nazwę ma nosić, będzie mieściło się w zabytkowym budynku – Domu Rektora.