LEGNICA. Bilet za pół litra

Oddaj krew, a dostaniesz bilet na mecz. Klub Miedź Legnica i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Legnicy zachęcają do oddawania krwi, a tej wciąż brakuje. Wszystkie osoby, które do 14 sierpnia zdecydują się pomóc, dostaną bilet na mecz Miedzi w Legnicy.