LUBIN. Zarząd powiatu skwitowany jednogłośnie

Zarząd powiatu lubińskiego, ze starostą Adamem Myrdą na czele, otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowały 22 osoby, czyli wszyscy radni obecni podczas sesji.