​KGHM. Podwyżki najpierw w Centrali

Władze KGHM wywiązały się w pełni z porozumienia płacowego, ale tylko w Centrali spółki – grzmią miedziowi związkowcy. Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Polskiej Miedzi w lutym zgodziły się, że w 2015 roku przeszeregowania, i idące za nimi podwyżki, wyniosą około 10 proc. Dyrektorzy poszczególnych oddziałów, którzy o tym decydują, specjalnie się z tym nie spieszą, co – według związkowców – działa na szkodę pracowników.