LUBIN. Oddawali krew, podsumowali projekt

Zmagania sportowe, happening i zbiórka krwi- tak wyglądało podsumowanie projektu „Otwórz drzwi do zdrowej planety”. Przystąpiło do niego pięć lubińskich przedszkoli: 2, 3, 4, 12, 15 i „Planeta Zdrowia”. Program wsparł także Urząd Miejski w Lubinie.