LUBIN. Zabraknie pielęgniarek?

W Lubinie może zabraknąć pielęgniarek, podobnie jak w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku sytuacja jest alarmująca. Zaledwie pięć procent pracujących pielęgniarek jest w wieku od 21 do 35. O zagrożeniu, jakie w przyszłości może dotyczyć nas wszystkich, informuje kampania społeczna „Ostatni dyżur”, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. W kampanii biorą udział również miejscowe pielęgniarki.