LUBIN. Pierwsze w mieście optymistyczne przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 10 jako pierwsze w w Lubinie przystąpiło do ogólnopolskiego programu. Według założeń projektu „Optymistyczne przedszkole”wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci w taki sposób, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia i chętne do pomocy.