LUBIN. Spór zbiorowy zakończony, będą premie

Zakończył się spór zbiorowy wszystkich związków zawodowych działających w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie z zarządem spółki. – Będziemy polubownie tworzyć nowe akty prawne – mówi Małgorzata Siwoń, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lubinie.