LUBIN. Będzie Ośrodek Lekkiej Atletyki

Ośrodek Lekkiej Atletyki powstanie w Lubinie . Dziś prezydent miasta podpisał porozumienie z przedstawicielami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotyczące współpracy. Dzięki niej będzie również można wyremontować tutejszy stadion RCS-u.