KGHM. Załoga wybierze prezesa?

​Na 2 września zaplanowano wybory przedstawiciela załogi w zarządzie KGHM. W tym przypadku jednak wybór załogi będzie ważny, jeśli frekwencja wyniesie ponad 50 proc., a to już nie jest takie oczywiste. Obsadzeniu tego stanowiska tradycyjnie sprzeciwia się bowiem miedziowa Solidarności. Tymczasem Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego zamierza namawiać pracowników niezależnie od przynależności do organizacji związkowych, by skorzystali z przysługującego im prawa i wzięli udział w wyborach.