LUBIN. Walczą o swoich rówieśników

Poprzez warsztaty, pogadanki czy burze mózgów uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie poszukują rozwiązań i możliwości, by pomagać swoim rówieśnikom unikać uzależnień. Od kilku lat, dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, a w szczególności z Sekcją Profilaktyki Uzależnień, w placówce funkcjonuje szkolna grupa profilaktyczna.