REGION. Połączyli siły

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego połączył siły z Głogowem. Zawarto porozumienie w sprawie utworzenia wspólnego rynku gospodarowania odpadami w regionie. Głogów zajmie się odpadami zmieszanymi, Polkowice – biodegradowalnymi. Pierwszy krok został już zrobiony. Otwarto Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie.