LUBIN/KRAJ. Gimnazjaliści piszą egzamin

Gimnazjaliści rozpoczęli dziś testy kończące szkołę. Dziś młodzież musiała wykazać się wiedzą z historii i wiedzy o społeczeństwie, po przerwie zaś z języka polskiego. Egzamin gimnazjalny jest obowiązkowy, gdyż przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły.