LUBIN. Uczcili pamięć papieża Polaka

 Mieszkańcy Lubina na czele ze starostą lubińskim uczcili pamięć św. Jana Pawła II. Pod obeliskiem poświęconym jego pamięci zapłonęły świeczki, mieszkańcy miasta złożyli również kwiaty.