LUBIN. NIE dla aborcji!

Około 30 osób wzięło udział w pikiecie w obronie życia poczętego. Jej uczestnicy spotkali się przed lubińską galerią. Podobne pikiety odbyły się w wielu miastach w Polsce. Termin jej zorganizowania nie był przypadkowy, w Kościele Katolickim obchodzona była bowiem wczoraj uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia.