LUBIN. Ślub cywilny nie tylko w urzędzie

Od marca można wziąć ślub w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, w miejscu wybranym przez przyszłych małżonków. Do tej pory było to możliwe jedynie w szczególnych przypadkach, np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym.W ostatnich latach w Lubinie tylko w takich okolicznościach udzielano ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego.