KGHM. Biznes ze społeczną odpowiedzialnością

„Dolnośląska szkoła matematyczna” czy „Piłka nożna dla każdego” – to część projektów, które będą realizowane przez Fundację Polska Miedź w najbliższych latach. Mimo zaangażowania w różne przedsięwzięcia w ramach czterech dziedzin, czyli sport, edukację, ochronę zdrowia i kulturę, organizacja nadal będzie wspierać w takim samym stopniu osoby potrzebujące pomocy. W tym roku z budżetu KGHM na działalność fundacji przeznaczono 17 mln zł.