LUBIN. Nie zlikwidują Gimnazjum Gminnego

Radni nie zgodzili się na likwidację Gminnego Gimnazjum w Lubinie. Tym samym szkoła pozostanie w dawnej siedzibie i nie zostanie zgodnie z planem przeniesiona do Gimnazjum nr 1 w Lubinie. Radni zagłosowali identycznie jak podczas ostatniej sesji tydzień temu. Sześć osób było za przyjęciem uchwały, tyle samo przeciwnych, trzech radnych wstrzymało się od głosu.