LUBIN. Radni nie zgodzili się na likwidację szkoły

Nie ma zgody radnych na likwidację Gminnego Gimnazjum w Lubinie. Sześć osób głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji, tyle samo było przeciwnych, trzech radnych wstrzymało się od głosu. Mimo wszystko wójt gminy zapowiada, że będzie jeszcze namawiał radnych do zmiany decyzji.