LUBIN. Prezydent z zielonym światłem w sprawie szkolnictwa

Dzieci wiejskie będą mogły ponownie uczyć się w miejskich szkołach, jeśli rada gminy na najbliższej sesji wyrazi zgodę, by wójt podpisał z prezydentem stosowne porozumienie o współpracy. Zgodę wyrazili już radni miejscy. Współpraca w zakresie szkolnictwa funkcjonowała od 1999 roku. W 2013 zerwała ją ówczesna wójt. Teraz po zmianie władzy w gminie, znów jest szansa na porozumienie.