LUBIN. Wójt gminy bez upoważnień

Tego w samorządzie gminnym jeszcze nie było. Wójt gminy Lubin został pozbawiony możliwości dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych. Tak podczas sesji dziewięcioma głosami za przy sześciu przeciw rada gminy podjęła uchwałę w tej sprawie.