LUBIN. Akcja protestacyjna w PKS

Zaostrzył się konflikt w lubińskiej spółce przewozowej. Czwartkowe mediacje związków zawodowych działających w PKS z władzami spółki zakończyły się fiaskiem. Do rozpoczętej dzisiaj akcji protestacyjnej nie przyłączyła się zakładowa Solidarność. W lubińskim PKS pracuje blisko 270 osób.