LUBIN. Miliony dla bezrobotnych

6,5 miliona złotych rozdysponuje w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. – To więcej niż w roku ubiegłym, ale w 2015 roku przewidziano też znacznie więcej form wsparcia dla osób bezrobotnych – mówi Wioletta Jagielska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.