LUBIN. Wspierają młodych bezrobotnych

Nowe formy wsparcia dla młodych, bezrobotnych osób oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. Na rynku pracy pojawiły się nowe środki na walkę z bezrobociem wśród tych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Wprowadzono bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i bony na zasiedlenie. Jest także możliwość refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne przez pracodawców.