LUBIN. Szkoły tylko „na papierze”

Jedenaście szkół ponadgimnazjalnych wraz z końcem roku szkolnego zakończy swoją działalność. Większość z nich funkcjonuje już teraz właściwie tylko „na papierze”, bo liczba uczniów jest tam równa zeru, bądź znikoma. Rada Miejska w Lubinie podjęła pakiet uchwał, które pozwolą uporządkować lubiński system oświaty.