LUBIN. 2015 z nadwyżką budżetową

Budowa małej obwodnicy, II etap rewitalizacji Ratusza Miejskiego oraz przebudowa ulicy Mickiewicza – to najważniejsze inwestycje, które miasto planuje zrealizować w 2015 roku. Radni miejscy przyjęli projekt budżetu na przyszły rok. Mimo, że dochody nie są tak wysokie, jak przed nałożeniem na KGHM podatku od wydobycia niektórych kopalin, to jednak władze Lubina zaplanowały ponad 7 -milionową nadwyżkę w budżecie.