LUBIN. Budżet przyjęty jednogłośnie

Budżet powiatu lubińskiego na 2015 rok przyjęty przez radę powiatu. Wszyscy obecni radni, czyli 22 osoby głosowały za jego przyjęciem. – To budżet niewspółmiernie niski do naszych potrzeb – mówi starosta lubiński .