​KGHM. Zarząd nie chce podwyżek dla pracowników na związkowych zasadach

- Proponowana podwyżka płac zasadniczych o 5 proc. jest nie do zaakceptowania – informuje związkowców zarząd KGHM. Miedziowe związki zawodowe otrzymały odpowiedź na postulaty dotyczące zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy – najważniejszym dokumencie w Polskiej Miedzi, gwarantujący pracownikom odpowiedni poziom wynagrodzeń, stabilność i bezpieczeństwo oraz wiele szczególnych przywilejów, których nie ma w innych branżach.