LUBIN. Profilaktyczna akcja mikołajkowa

Zaciśnięte pięści” w wykonaniu Teatru Edukacji i profilaktyki MASKA obejrzeli uczniowie SP 8 w Lubinie. Celem spektaklu było uwrażliwienie uczniów na problem przemocy i i nietolerancji. Przedstawienie odbyło się w ramach zorganizowanej przez MOPS Profilaktycznej Akcji Mikołajkowej.