LUBIN. Górnicy świętują

Dziś Barbórka, więc górnicy rządzą Lubinem. Przewodniczący rady miejskiej przekazał górniczej braci klucze do miasta. Pięciu młodych gwarków zostało przyjętych przez stare strzechy do górniczej braci. Gwarków prowadził ulicami Lubina Lis Major. W lubińskim rynku odbyła się ceremonia przejścia młodych lisów w górniczy stan, czyli tradycyjny skok przez skórę.