LUBIN. Zapobiegają zamiast leczyć

Jak chronić się przed używkami i jak znaleźć alternatywę dla niebezpieczeństw czyhających na młode osoby? W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubina, miejscowy MOPS przeprowadza wiele działań profilaktycznych. – Lepiej zapobiegać niż leczyć mówi Izabela Nowak kierownik działu profilaktyki, analiz i projektów w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.