LUBIN. Rozmawiali o bezpieczeństwie działkowców

Zapobieganiu przestępczości na terenie ogródków działkowych poświęcona była debata zorganizowana przez lubińską policję. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów lubińskiej komendy, prezesi poszczególnych ogrodów działkowych, a także przedstawicieli lokalnych samorządów.