KGHM. Związkowcy jednomyślni w sprawie układu zbiorowego

Wszystkie organizacje związkowe KGHM podpisały wspólne stanowisko w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Związkowcy sformułowali własne propozycje zmian w tym dokumencie, które według strony społecznej są najpilniejsze i należy ich dokonać do końca 2014 roku. Związkowcy jednocześnie zapewnili, że nie odejdą od stołu rozmów nad propozycjami zarządu spółki. Na złożeniu związkowych postulatów dzisiejsze spotkanie w sprawie ZUZP się zakończyło.