LUBIN. Nauczą udzielania pierwszej pomocy

Sprzęt do nauki pierwszej pomocy trafił do klas pierwszych wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubińskim. Zajęcia dla uczniów mają ruszyć w tym tygodniu, będą realizowane w klasach pierwszych, w ramach powiatowego programu profilaktyki zdrowotnej.