LUBIN. Kadencja owocnej współpracy

- W tej kadencji mieliśmy coś, czego nie było dotychczas: jednomyślność i współpracę z prezydentem, dzięki którym udało się sfinalizować wiele ważnych dla Lubina inwestycji – podsumowują ostatnie cztery lata radni kończącej się kadencji. Rada Miejska Lubina VI kadencji odbyła dwie ostatnie sesje. Podczas uroczystej sesji nadzwyczajnej oprócz podziękowań i upominków dla radnych, wręczono także tytuły Honorowych Obywateli Miasta, wywodzącym się z Lubina, wielkim sportowcom: Januszowi Zarenkiewiczowi, Łukaszowi Kubotowi i Natalii Czerwonce.