LUBIN. Kolczasta przyjaźń

Spektakl terapeutyczny o wyjątkowej, choć trudnej przyjaźni obejrzały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubinie. Widowisko poruszało problem tolerancji wobec odmienności: w wyglądzie i ubiorze, która często jest przyczyną wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy rówieśniczej. Przed przedszkolakami i ich opiekunkami wystąpił Teatr „Impresja” z Krakowa.