LUBIN. Pierwszaki pasowane

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lubinie zostały uroczyście przyjęte do grona uczniów lubińskiego Zespołu Szkół Sportowych. Podczas uroczystości pasowania na ucznia nie zabrakło części artystycznej o tematyce jesiennej. Pasowanie na ucznia odbyło się dziś również w należącym do ZSS Gimnazjum nr 2.