​KGHM. Niewielka przewaga w sprawie podatku

37 głosów zadecydowało o odrzuceniu przez Sejm wniosku w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Chodziło o odrzucenie informacji przygotowanej przez Radę Ministrów, z której wynika, że obarczenie KGHM miedziowym podatkiem nie powoduje negatywnych skutków. Podczas debaty na ten temat, według posła Ryszarda Zbrzynego, wyszło dodatkowo, że władze spółki nie interesują się problemem. – Nie ukrywam, że mną tąpnęło – mówi poseł SLD.​