LUBIN. Goście z Kresów w Lubinie

Kresowiacy gościli w Lubinie. Przyjechali m.in. z Ukrainy i Białorusi, by wystąpić przed miejscową publicznością. Koncert w Lubinie był jednym z dwunastu  zatytułowanych „Polsko moja”, które odbywają się w ramach Legnickich Dni Kultury Kresowej.