LUBIN. Więcej pieniędzy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono wielkość stawki, którą powiat przekazuje na utrzymanie jednego wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uchwałę w tej sprawie podjęli lubińscy radni powiatowi. Stawka ta zwiększyła się z 660 do 740 złotych na jedną osobę.