LUBIN. Napisali wielki test

30 stron z zadaniami dotyczącymi między innymi słownictwa i gramatyki oraz kilkunastoma czytankami ze szczegółowymi pytaniami – z tym musieli zmierzyć się lubinianie, którzy wzięli udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego. Inicjatywa, która od trzech lat sprawdza językowe umiejętności Polaków, po raz pierwszy zagościła także w Lubinie.