KRAJ/LUBIN. UKS żąda zwrotu 4 mln subwencji na niepełnosprawnych

UKS żąda od powiatu lubińskiego ponad 4 mln zwrotu za kształcenie niepełnosprawnych dzieci. Chodzi o zwrot subwencji oświatowej przyznanej placówkom specjalnym w latach 2009, 2010, która według UKS została bezprawnie naliczona. Kontrolerzy byli wyjątkowo skrupulatni. Nakazali zwrócić dotację za cały rok nauki uczniów, których dokumentacja potwierdzająca potrzebę kształcenia specjalnego, docierała do szkół choćby dzień po terminie.